Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στο Χώρο του Ακροάματος» από μουσικούς και εργαζόμενους στο χώρο του ακροάματος οι οποίοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το σωματείο θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους τις διεθνείς συμβάσεις και τους όρους και κανόνες που περιγράφονται παρακάτω.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Το σωματείο θα αγωνίζεται για τους παρακάτω στόχους:

1) Το σπάσιμο της επαγγελματικής απομόνωσης και τη συλλογικοποίηση του αγώνα των μουσικών και των εργαζομένων στο χώρο του ακροάματος.

2) Το συντονισμό και την ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των εργαζομένων- μελών που το συγκροτούν για τη διεκδίκηση, βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων των μουσικών και των εργαζομένων στον κλάδο του ακροάματος.

3) Την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου αλλά και συναφών κλάδων και την προστασία των μελών του σωματείου.

4) Τη συνεργασία με όλα τα εργατοϋπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά.

5) Την κριτική του υπάρχοντος αισθητικού και εκπαιδευτικού προτύπου της μουσικής, την εναντίωση στο υπάρχον βιομηχανοποιημένο καλλιτεχνικό προϊόν, την επανεικοιοποίηση της μουσικής τέχνης και έκφρασης με σκοπό να καταστεί προσβάσιμη σε όλη την κοινωνία.

6) Τη στήριξη συνεργατικών δομών και εγχειρημάτων στο χώρο του ακροάματος.

7) Την προβολή και η διάδοση μιας γενικότερης προοπτικής για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, στην αυτοοργάνωση, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στη συλλογική λήψη αποφάσεων, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

 

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα γίνει με όλα τα νόμιμα και διαθέσιμα μέσα, με σεβασμό στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχής όλων στη λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις που θα αναλαμβάνονται.

Τα μέσα τα οποία θα μπορεί να μετέρχεται ο Σύλλογος για την επίτευξη των άνω αναφερομένων σκοπών είναι ενδεικτικά τα εξής:

1) Η διεξαγωγή αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα άλλα πρόσφορα νόμιμα μέσα.

2) Η ίδρυση συναιτερισμών και ταμείων προνοίας και αλληλοβοήθειας για τα μέλη του και η χορήγηση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υλικής και ηθικής βοήθειας από τους πόρους του σε μέλη του, τα οποία για λόγους κοινωνικής και συνδικαλιστικής δράσης χρήζουν ανάλογης συνδρομής.

3) Η έκδοση και κυκλοφορία περιοδικού ενημερωτικού εντύπου και ειδικλων ενημερωτικών δελτίων, η δημιουργία και τροφοδότηση συστηματικά ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί τα ήδη υπάρχοντα ΜΜΕ στέλνοντας ανακοινώσεις, δελτία τύπου και άλλα κείμενα για τη γνωστοποίηση των θέσεων και των δράσεών του.

4) Η συνεργασία με άλλες κλαδικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες και η συμμετοχή σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών του, σε εθνική και τοπική βάση. Η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού, του ίδιου ή συναφούς κλάδου.

5) Η δημιουργία ή διεκδίκηση χώρους πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. Η λειτουργία των χώρων αυτών θα συνάδει με το πνεύμα και τους στόχους του σωματείου.

6) Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, περιοδειών συνδικαλιστικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των σκοπών του.

7) Η στήριξη (έμπρακτα και αφιλοκερδώς) εκδηλώσεεων οικονομικής στήριξης συνδικαλιστικών και κοινωνικών αγώνων, όταν κριθεί απαραίτητο από τη Γενική Συνέλευση.

8) Η μίσθωση χώρου για τη φιλοξενία των δραστηριοτήτων του σωματείου.

9) Η συγκέντρωση των γνωμών και των αποφάσεων των μελών του, η επεξεργασία τους, η προβάλή τους και η συζήτησή τους σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

 

1. Δικαίωμα εγγραφής:

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ένας (Έλληνας/ Ελληνίδα ή αλλοδαπός/ή), εφόσον:

α) Βιοπορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από τη μουσική, και συγκεκριμένα (ενδεικτικά) οι: εκτελεστές μουσικών έργων (οργανοπαίκτες), τραγουδιστές, διδάσκαλοι μουσικής και οργάνων, μουσικοπαιδαγωγοί, συνθέτες, μαέστροι- ενορχηστρωτές, μουσικοθεραπευτές, τεχνικοί ήχου και φώτων σε στούντιο μουσικής- ηχογραφήσεων και συναυλιών, ραδιοφωνικοί μουσικοί παραγωγοί , Disc-jokey, χορδιστές, οργανοποιοί, καθώς και σπουδαστές (σε πανεπιστήμια, ωδεία, μουσικές και τεχνικές σχολές) και άνεργοι των παραπάνω ειδικοτήτων).

β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Σωματείου, τους σκοπούς και τις αρχές του, τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης του, και επιθυμεί να προσφέρει για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

γ) Σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους.

δ) Έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και απολαμβάνει δικαιώματος έστω και προσωρινής νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (σεκιούριτι) ή στις ένοπλες δυνάμεις, άτομα με ρατσιστικές, εθνικιστικές, φασιστικές, σεξιστικές απόψεις, όπως και εργοδότες σε οποιοδήποτε κλάδο (εξαιρουμένων των αυτοαπασχολουμένων και των μελών συναιτερισμών). Οποιαδήποτε ιδιαίτερη μορφή εργασιακής σχέσης και απασχόλησης και το αν αποτελεί κώλυμα ή μη για τη συμμετοχή στο σωματείο, θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. Διαδικασία εγγραφής:

Όποιος/α επιθυμεί να εγγραφεί στο σωματείο απευθύνει προφορική αίτηση ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης με την πλειοψηφία των ¾ των τπαρόντων ενεργών μελών.

 

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τα μέλη δικαιούνται:

α. Να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις με γνώμη και ψήφο.

β. Να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου, να παραλαμβάνουν όλα τα έντυπα που εκδίδει ο Σύλλογος

γ. Να αιτούνται υλικής και ηθικής συνδρομής από το σωματείο, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη στήριξης στα πλαίσια των σκοπών που ορίζεται με το παρόν καταστατικό. Επίσης, να ζητούν, εφόσον βρίσκονται σε υλική, νομική και ηθική ανάγκη ή βιώνουν προβλήματα υγείας ή άλλα, συνδρομή από το Σύλλογο μέχρι να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους.

δ. Να αποχωρούν από το σωματείο οποτεδήποτε. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποχώρηση.

 

Τα μέλη υποχρεούνται:

α. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (γνώσεις, εμπειρία, κλπ) για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

β. Να συμμετέχουν κατά το μέτρο του δυνατού στις γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σκοπούμενη πολυφωνία και η λήψη των αποφάσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία.

γ. Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του σωματείου.

δ. Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κλάδου.

ε. Να γνωστοποιούν προβλήματα και αιτήματα που προκύπτουν στις επιμέρους επιχειρήσεις όπου εργάζονται, προκειμένου να συζητούνται από τη γενική συνέλευση και να βρίσκονται πρόσφορες επί αυτών λύσεις.

στ. να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης.

ζ. Να καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά τους στο ταμείο αγώνα, η οποία ορίζεται στα 5 ευρώ. Η γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, θα μπορεί να αποφασίζει την καταβολή έκτακτης εισφοράς. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ότι κάποιο μέλος απαλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

η. Να παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

1. Με πρόταση των 3/10 των μελών του σωματείου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους που βεβαιωμένα εναντιώνεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου και αντιδρά στην πραγματοποίησή τους ή παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως μέλος, αδικαιολόγητα για διάστμα έξι μηνών.

2. Το μέλος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του προσκαλείται στη Γενική Συνέλευση με κάθε πρόσφορο μέσο για να παράσχει εξηγήσεις και να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής. Μετά τη συζήτηση, η Γενική συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, αποφασίζει για τη διαγραφή του μέλους ή την απόρριψη της πρότασης διαγραφής.

3. Αν το εγκαλούμενο μέλος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει ενώ έχει προσκληθεί για να παράσχει εξηγήσεις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του ή όχι. Το δικαιολογημένο ή μη της μη προσέλευσής του, το κρίνει η Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που το μέλος απουσιάσει δικαιολογημένα, η συζήτηση επαναλαβάνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, οπότε και το μέλος προσκαλείται εκ νέου. Σε περίπτωση επόμενης δικαιολογημένης απουσίας, εφόσον κριθεί πως το αποδοθέν παράπτωμα είναι αρκούντος σοβαρό και θίγει το σωματείο σε μεγάλο βαθμό, η Γενική Συνεύλευση δύναται να αποφασίσει (με την πλειοψηφία της παρ. 2) την αναστολή της ιδιότητας του μέλους, μέχρι την οριστική απόφαση της συνέλευσης.

5. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με τη διαδικασία του άρ. 5, με απόφαση της επομένης από την αίτησή του Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση επανεγγραφής του απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ

 

1) Η Γενική Συνέλευση

Α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο καταστατικό όργανο του σωματείου και αποτελείται από το σύνολο των μελών του. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο όργανο λήψης αποφάσεων. Η δομή της είναι αντι-ιεραρχική και αμεσοδημοκρατική. Αυτή αποφασίζει σχετικά με το πρόγραμμα δράσης του σωματείου, τις κατευθύνσεις και τις επιλογές του, τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη λειτουργία του και την πραγματοποίηση των σκοπών του. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές

Ειδικότερα:

1. Κηρύσσει απεργία ή άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο αρ. 20 του Ν.1264/1984.

2. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του σωματείου.

3. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών του σωματείου.

4. Ορίζει σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τους εκπροσώπους του σωματείου για συμμετοχή σε υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

5. Αποφασίζει για τη σχέση του σωματείου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού.

6. Τροποποιεί το Καταστατικό.

7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο.

 

Β) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις:

1. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται καθε πρώτη Κυριακή του μήνα.

2. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται:

α) Ο τόπος της συνέλευσης.

β) Ο αύξων αριθμός της συνέλευσης.

γ) Τα προτεινόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με εισηγήσεις, αν υπάρχουν, των μελών που τα προτείνανε.

 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις:

1. Όταν υπάρχει θέμα απόλυσης μέλους του σωματείου, απεργίας, κινητοποίησης, σοβαρού πολιτικού γεγονότος που αφορά το σωματείο ή άλλο σωματείο, για την απόφαση περί δράσεων αλληλεγγύης σε αυτό, και μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε (3) τρεις μέρες από την αίτηση.

2. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ο χρόνος σύγκλησής της καθορίζονται από τα μέλη που την προκαλούν στα χρονικά όρια των τριών (3) ημερών.

 

Γ) Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το 1/3 του συνόλου των ενεργών μελών του σωματείου, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα απ 7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το ¼ του συνόλου των ενεργών μελών του σωματείου, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 7. Ως ενεργά μέλη θεωρούνται τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, ήτοι αυτά που δεν οφείλουν περισσότερες από δύο μηνιαίες εισφορές. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αδυνατεί να καταβάλλει την εισφορά του, μπορεί να απαλλαγεί, έπειτα από αίτησή του στην τακτική Γενική Συνέλευση, για όσο διάστημα διαρκεί η ασυναμία του, ώστε να θεωρείται ενεργό και να μπορεί να λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες του σωματείου.

2. Αν η τακτική Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 7 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το ¼ του συνόλου των ενεργών μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 7 μέρες, οπότε πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται, και πάντως όχι λιγότερα από 7. Αν η έκτακτη γενική συνέλευση δεν έχει απαρτία επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτήν το 1/6 του συνόλου των ενεργών μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, οπότε πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται και είναι ενεργά.

Δ) Τρόπος λήψης αποφάσεων

Για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα είναι απολύτως επιθυμητή και σκοπούμενη η επίτευξη της ομοφωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η τελευταία, η συνέλευση (ή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος) αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται με σκοπό πάλι την επίτευξη ομοφωνίας. Στην επόμενη γενική συνέλευση, αν πάλι δεν επιτευχθεί ομοφωνία, λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία των ¾ παρόντων ενεργών μελών. Όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία, ορίζεται ειδικότερα σε επιμέρους άρθρα του παρόντος.

 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθαρά τυπικό και διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, εφόσον όλες οι εξουσίες λήψης αποφάσεων ανήκουν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξάμηνη και τα μέλη του επιλέγονται με κλήρωση. Η συμμετοχή όλων των μελών του σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κληρωθούν, είναι υποχρεωτική. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι άμεσα ανακλητό από τη Γ.Σ. για λόγους που αποφασίσει αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, και απαρτίζεται από το Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και δύο μέλη.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε τακτική Γενική Συνέλευση δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, σε κάθε περίπτωση την τελευταία μέρα της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των ενεργών μελών του σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. γράφει τα ονόματα όλων των παρισταμένων ενεργών μελών σε μικρά κομμάτια χαρτί που να μη διαφέρουν καθόλου το ένα από το άλλο. Στη συνέχεια τα τοποθετεί σε ειδικό προς τούτο κουτί, το οποίο ανακινείται. Έπειτα, ο γενικός γραμματέας διαλέγει χωρίς να κοιτάει μέσα στο κουτί πέντε χαρτάκια διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο μέλος που θα κληρωθεί θα είναι ο Πρόεδρος, το δεύτερο ο Γενικός Γραμματέας, και ούτω καθεξής. Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους του σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται η κλήρωση μέχρι να επιλεγεί σύνθεση που να πληροί τον όρο αυτό.

 

Β) Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Αρμοδιότητες του Προέδρου:

1. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των διαφόρων αρχών και Οργανισμών, δικαστικώς και εξωδίκως. Την αρμοδιότητα αυτή δύναται να αναλάβει κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από κώλυμμα του Προέδρου ή όχι, οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, μέλους ή μη του Δ.Σ.

2. Υπογράφει μαζί το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα λογιστικά έγγραφα και τις σχετικές με τις δαπάνες και εισπράξεις εντολές.

4. Αναλαμβάνει ό, τι του θέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.

ΙΙ. Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

1. Συντάσσει τις προσκλήσεις, συγκαλεί για συνεδρίαση το ΔΣ, κρατάει τα πρακτικά και τα σφραγίζει μετά το πέρας της συνεδριάσεως.

2. Τηρεί αρχείο με τα μέλη του Συλλόγου.

3. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Συλλόγου (αποδοχή, αποστολή, αρχείο).

4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

5. Αναλαμβάνει ό, τι του θέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες του Ταμία

1. Διαχειρίζεται και εποπτεύει τις οικονομικές υποθέσεις του Συλλόγου.

2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα λογιστικά έγγραφα και τις σχετικές με τις δαπάνες και εισπράξεις εντολές.

3. Κρατά ένα χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το ΔΣ, για τα τρέχοντα έξοδα του συλλόγου.

4. Αναλαμβάνει ό, τι του θέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

 

1. Τα έσοδα του σωματείου είναι οι μηνιαίες εισφορές των μελών του που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, και τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του.

2. Έκτακτα έσοδα του σωματείου είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και οι εκούσιες συνεισφορές, χορηγίες, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σωματείων, και λοιπών νομικών προσώπων.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΒΙΒΛΙΑ

 

Το Σωματείο διατηρεί τα εξής βιβλία:

1) Μητρώο Μελών, με πλήρη στοιχεία των μελών.

2) Βιβλίο Πρακτικών εισερχόμενης και εξερχόμενης βιβλιογραφίας.

3) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών συνελεύσεων.

5) Βιβλίο Ταμείου εισπράξεων και δαπανών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Η πρώτη, μετά τη νόμιμη σύσταση του Συλλόγου Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα, με ευθύνη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίας που ορίζονται για  τη σύγκλιση τακτικής Γ.Σ., αφού περάσουν δύο εβδομάδες, και πάντως το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Πρωτοδικείο, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης των κλήρωση των μελών του Δ.Σ.

2. Κάθε περίπτωση που δεν αναφέρεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για το λεπτομερέστερο ορισμό των διαδικασιών με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του συλλόγου, οι οποίοι και δεν πρέπει να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

4. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Έως την Τακτική Γενική Συνέλευση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το ένα δέκατο (1/10) των δαπανών του προηγούμενου έτους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευσή του, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Κατά τη διαδικασία αυτή, απαιτείται η παρουσία των ¾ (τριών τετάρτων) των ενεργών μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται όταν εξασφαλιστεί η συμπλήρωση της απαρτίας. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή δεν καταστεί εφικτή, η διαδικασία λαμβάνει χώρα εφόσον παρίσταται το ½ των ενεργών μελών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης. Για την απόφαση αυτή απαιτείται η σύγκλιση του σώματος αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, για δε τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) των ενεργών μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται όταν εξασφαλιστεί η συμπλήρωση της απαρτίας. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή δεν καταστεί εφικτή, η διαδικασία λαμβάνει χώρα εφόσον παρίσταται το ½ των ενεργών μελών του σωματείου

Το σωματείο επίσης διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του. Όλες οι πράξεις οφείλουν να σφραγίζονται να για έχουν ισχύ.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 

Ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστικών αρχών από οποιοδήποτε ενεργό μέλος του σωματείου, εφόσον λάβει συγκεκριμένη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο ή με απόφαση Γενική συνέλευσης, εφόσον αυτή είναι σύννομη.

Τα άρθρα του Συντάγματος, οι διεθνείς συμβάσεις και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, θεωρούνται συμπληρωματικές των διατάξεων του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα, συζητήθηκε, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη κατά τη συνεδρίαση της 13/10/2013 στη Θεσσαλονίκη, όπου την ίδια μέρα κληρώθηκε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχτεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.

 

 

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2013

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *